“Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kurulu" Kastamonu Üniversitesi Senatosunun 06.07.2021 tarih ve 2021/140 sayılı toplantısında kabul edilen "Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kurulu Yönergesi"nin 6. maddesi uyarınca Rektör tarafından 2 (iki) yıllık süreyle seçilen 7’şer (yedişer) üyeden oluşur.

Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kurulu çalışmalarını "Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kurulu Yönergesi"ne göre yürütmektedir.

Kurulun amacı;

  1. Katılımcıların araştırma sürecinde zarar görmelerinin önlenmesine,
  2. Katılımcıların çalışma hakkında bilgilendirilmelerine,
  3. Katılımcıların çalışma ile ilgili olurlarının alınmasına,
  4. Katılımcıların reşit olmaması durumunda, ebeveynlerinin veya yasal temsilcilerinin çalışma hakkında bilgilendirilmesi ve olurlarının alınmasına,
  5. Araştırma süresince ve sonrasında katılımcılarının haklarının korunmasına,
  6. Araştırma süresince çevre, tarihi eser ve kültür varlıklarına zarar verilmemesine, odaklanarak, araştırmaları etik açıdan değerlendirmek ve araştırmanın etik olarak uygun olup olmadığına karar vermektir.