“Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu" Kastamonu Üniversitesi Senatosunun 25.02.2022 tarih ve 2022/05-01 sayılı toplantısında kabul edilen "Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi"nin 6. maddesi uyarınca Rektör tarafından 2 (iki) yıllık süreyle seçilen 7’şer (yedişer) üyeden oluşur.

Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışmalarını "Kastamonu Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi"ne göre yürütmektedir.

Kurulun amacı;

  1. Katılımcıların araştırma sürecinde zarar görmelerinin önlenmesine,
  2. Katılımcıların çalışma hakkında bilgilendirilmelerine,
  3. Katılımcıların çalışma ile ilgili olurlarının alınmasına,
  4. Katılımcıların reşit olmaması durumunda, ebeveynlerinin veya yasal temsilcilerinin çalışma hakkında bilgilendirilmesi ve olurlarının alınmasına,
  5. Araştırma süresince ve sonrasında katılımcılarının haklarının korunmasına,
  6. Araştırma süresince çevre, tarihi eser ve kültür varlıklarına zarar verilmemesine, odaklanarak, araştırmaları etik açıdan değerlendirmek ve araştırmanın etik olarak uygun olup olmadığına karar vermektir.