Kastamonu Üniversitesi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kurulu

Adres: Rektörlük Binası Hukuk Müşavirliği

Kurulun evrak işleri Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür.

Tel : 0 366 280 13 48  - 0 366 280 13 46