Etik Kurula 3 şekilde başvuru yapılır.

  • Etik Kurulun Web sayfasındaki formlar doldurulup, dilekçe ile birlikte bağlı olduğunuz Dekanlık, Yüksekokul, Enstitü veya Biriminize başvuru yapılmalı,
  • veya UBYS üzerinden dilekçe usulü ile, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Kuruluna hitaben olmak kaydıyla yazma yetkisi olanlar Dekanlık, Yüksekokul, Enstitü ve Birimine başvurmadan sistem üzerinden başvuru yapabilir,
  • veyahut Rektörlük kanalıyla yapılır. Web sayfasındaki hazır matbu olarak verilen dilekçe doldurulup, gerekli formlar Ek kısmına eklenerek Rektörlüğün Genel Evrak Birimine teslim edilir.

Dilekçe için tıklayınız.

 

1-Başvuru Formu için tıklayınız.

2-Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu (BGOF) için tıklayınız.

3-Araştırma Bütçe Formu için tıklayınız.

4-Ebeveyn/Yasal Temsilci Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu için tıklayınız.

5-Çocuk Rıza Formu için tıklayınız.

6-Anket/Ölçek Giriş Yazısı için tıklayınız.

7-Özgeçmiş Formu için tıklayınız.

8-Başvuru Kontrol Listesi için tıklayınız.

 

Yukarıdaki istenilen belgeler Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etiği Yönergesi'nin 9. maddesinin 4. fıkrasına istinaden talep edilmektedir.

Başvuru sırasında, sorumlu araştırmacı aşağıdaki belgeleri Etik Kurul’a sunar:

a) Başvuru Üst Yazısı: Sorumlu araştırmacı tarafından doldurulur ve imzalanır.

b) Başvuru Kontrol Listesi: Sorumlu araştırmacı tarafından doldurulur ve imzalanır.

c) Başvuru Formu: Başvuru formu araştırma önerisi için gerekli olan ekleriyle birlikte eksiksiz bir biçimde doldurulur ve sorumlu araştırmacı tarafından imzalanır. 

ç) Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF): Araştırma verileri doğrudan katılımcılardan toplanacaksa yetişkin katılımcılar için Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, reşit olmayan katılımcılar için Ebeveyn/Yasal Temsilci Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu eklenir.

d) Araştırmacıların Özgeçmişleri: Araştırmacıların akademik özgeçmişleri YÖKSİS formatında başvuruya eklenir.

e) Anket/Ölçek Giriş Yazısı: Çalışmada anket ve/veya ölçek kullanılacaksa formata uygun olarak hazırlanarak başvuruya eklenir.

f) Özgeçmişlerde son sayfaya mavi renkli kalem ile unvan, ad, soy ad ve tarih yazılıp imzalanır.

g) Belgelerin imza sayfaları imzalanır, belgelerin diğer sayfaları ise paraflandıktan sonra ıslak imzalı belgeler Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilir.

ğ) Başvuruya ek olarak, hazır anket veya ölçek kullanılacaksa bu anket ve ölçeklerin sahiplerinden kullanım izni yazısı alınarak başvuruya eklenir. E-posta ile alınmış izin yazısı da kabul edilir.

h) Çalışmada mülakat yapılacaksa mülakat sırasında sorulacak sorular yazılı olarak Etik Kurula sunulur.

ı) Ayrıca çalışma bir kurumda uygulanacaksa kurumdan izin alınarak başvuru ile birlikte sunulur.

i) Tez çalışmaları için enstitüden çalışmanın tez konusu olduğunu gösteren belge başvuruya eklenir.

j) Çalışmanın destekleyicisi bir proje ise proje kabul belgesi başvurunun ekinde sunulur.